شهر خوب را شهروند خوب مي سازد

پیام تقدیر تشکر رئیس شورای شهر چلگرد از حضور مردم در پاکسازی ورودی شهر چلگرد

مهندس اردشیر غیبی حاجیور در پیامی از حضور مردم در پاکسازی ورودی شهر چلگرد تقدیر کرد.
مشاهده مطلب

ورودی های شهر چلگرد پاکسازی شد

با حضور شهردار و شورای شهر ورودی های شهر چلگرد از وجود زباله جمع آوری شد.
مشاهده مطلب

با حضور شهردار و شورای شهر از کتاب طب سنتی بختیاری رونمایی شد

در کتابخانه چلگرد از کتاب طب سنتی بختیاری رونمایی شد.
مشاهده مطلب